Copyright & Disclamer

Copyright

© Copyright Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen 2014 -2018. Alle rechten voorbehouden.

Gegevens die op deze website afgebeeld zijn, zijn eigendom van of in licentie bij Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Hieronder zijn begrepen: producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Deze mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.yvonnedehont.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Wij streven ernaar alle informatie op onze website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. Alle informatie op deze website wordt daarom onder voorbehoud verstrekt.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Yvonne de Hont Fotografie mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.

Inline
Inline